Tìm kiếm tin tức
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Phương án thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Dương Hòa
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/05/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/06/2020
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 438.909
Truy cập hiện tại 6