Tìm kiếm tin tức
Xã Dương Hòa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
Ngày cập nhật 06/02/2021

Thực hiện Luật bầu cử bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ngày 25/6/2015 và Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử xã Dương Hòa. Chiều ngày 03/02/2021 Ban thường trực UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Ông Phan Hữu Hiền - Chủ tịch UBMTTQVN xã chủ trì.

Hội nghị đã triển khai thông qua Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 26/01/2021 của Hội đồng nhân dân xã về việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 27/01/2021 của Ủy ban bầu cử xã Dương Hòa.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hiền - Thị ủy viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo và biểu dương những nỗ lực cố gắng của TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, công tác chuẩn bị của Ủy ban bầu cử xã, đặc biệt đồng chí cũng quan tâm lưu ý và nhấn mạnh một số công việc trọng tâm như: Công tác chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; lưu ý một số nhiệm vụ liên quan đến các Tiểu ban phục vụ bầu cử; đặc biệt là công tác nhân sự phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Hội nghị đã biểu quyết thông qua số lượng Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 15 đại biểu, trong đó được cơ cấu theo thành phần như sau: Khối đảng 02 đại biểu; khối chính quyền 05 đại biểu; khối Mặt trận và các đoàn thể 03 đại biểu; đơn vị thôn 05 đại biểu.

Lê Văn Thức

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 393.189
Truy cập hiện tại 13