Tìm kiếm tin tức
Ngày 15/3/2021 UBMTTQVN xã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2
Ngày cập nhật 24/03/2021

Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND  ngày 25/6/2015; Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 14, Chính phủ, Đoàn chủ tịch Trung ương MTTQVN; Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Thị uỷ, Đảng uỷ xã và Kế hoạch của Uỷ ban bầu cử xã.

Sau khi các cơ quan, tổ chức, các thôn giới thiệu và lập hồ sơ người ra ứng cử. Vào ngày 15/3/2021 UBMTTQVN xã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tại hội trường UBND xã. Tham dự hội nghị hiệp thương có các đồng chí đại diện Uỷ ban bầu cử xã, thường trực HĐND, UBND xã, Ban thường trực UMMTTQVN xã, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận. Hội nghị đã bàn bạc thống nhất lập danh sách sơ bộ 27 người, là những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, uy tín, trí tuệ đảm bảo cơ cấu hợp lý theo quy định tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026. Trong đó tỷ lệ nữ: 09 người chiếm 33,3 %; người ngoài đảng: 08, chiếm tỉ lệ 29,6 %; dưới 40 tuổi: 17 người chiếm 62,9%; đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 -2021: 09 người chiếm tỉ lệ 33,3 %.  

Theo Kế hoạch số 13/KH-UBND-UBMT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của UBND và UBMTTQVN xã từ ngày 22/3 đến ngày 26/3/2021 sẽ tổ chức hội nghị cử tri ở các thôn trên địa bàn và một số địa bàn khác có người ứng cử cư trú để  lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 27 người trong danh sách sơ bộ.

Phan Cương

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 393.179
Truy cập hiện tại 12